/> מסלולי לימוד בבית 9- בית הספר יוצר לתאטרון בובות, לימודי תאטרון בובות בבית 9- בי"ס לתאטרון בובות