logo
הלימודים מתקיימים בתל אביב
תל אביב

מפת הגעה

קמפוס תל אביב
דוד אלעזר 8 תל אביב
המשך...
מוסד זה אינו פעיל כרגע באתרנו, על מנת לקבל פרטים אודות הקורסים המוצעים על ידו, יש לפנות אליו ישירות.

על מנת לקבל מידע אודות מסלולי לימוד נוספים הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6958791

strip

קורס הכשרה והסמכה יועץ אסטרטגימבנה הלימודים

קורס הכשרה והסמכה יועץ אסטרטגי
בשיתוף עם איק"א הדרכות

מועד פתיחת הלימודים- 23  בנובמבר 2014

אסטרטגיה היא 'תכנית על' הנבנית על ידי חשיבה, ניתוח, תכנון וקבלת החלטות ברמת ההפשטה הגבוהה ביותר- תכנית זו נבנית עד לשלב בו ניתן לגזור ממנה את יעדי הביצוע ותכניות הפעולה המתאימים ביותר ליישומה ומימושה המוצלח במציאות. אסטרטגיה נכונה הינה הגורם המשפיע יותר מכל על הצלחתם של פרטים וארגונים.
תפקידו העיקרי של היועץ האסטרטגי הוא לבנות את אסטרטגיית ההצלחה עבור מערכות, ארגונים ועסקים- ולהנחותם במימוש ויישום האסטרטגיה.
מטרתו העיקרית של קורס זה היא להכשיר ולהסמיך את תלמידיו כיועצים אסטרטגיים למערכות וארגונים שונים.

גישה, שיטה ומבנה הקורס
בסיסו של הקורס הוא המתודולוגיה וארגז הכלים האוניברסאלי בהם משתמשים הארגונים המובילים והמצליחים בעולם בבניית אסטרטגיית ההצלחה שלהם. מתודולוגיה זו, על עשרת  שלביה, מרכיביה וכלי היישום שבה, תילמד ותוקנה בקורס הן כארגז כלים לייעוץ ובניית אסטרטגיה במערכות וארגונים, והן כמתודולוגיה להכוונה והנחייה אישיים. על  בסיס המתודולוגיה האוניברסאלית בבניית אסטרטגיה, ילמדו תלמידי הקורס את דרכי היישום בתחומים ספציפיים בהם נדרשת בניית אסטרטגיה. – כל תלמיד בקורס ילמד את המתודולוגיה וארגז הכלים בתחומים בהם הוא עוסק כיום, וייחשף לתחומים נוספים בהם ירצה לפעול בעתיד.

צוות הניהול האקדמי והמקצועי של הקורס
ראובן כ''ץ מייסד איק''א- מרצה , אלוף מיל' דורון רובין, תא''ל מיל' אריה פישביין, תא''ל מיל ישי דותן, דר' ארתורו באך מנכ"ל איק''א, דר' ליאור דוד, דר' חנה פייגר ודר' אסתר אשכנזי- מאמנים בכירים באיק"א. בנוסף, ישולבו מרצים בכירים ובעלי ניסיון בתחומים הספציפיים.

מבין נושאי הקורס
• מהי אסטרטגיה ?
• מהו כלי החשיבה העיקרי בבניית אסטרטגיה ?
• מדוע אסטרטגיה נכונה היא תנאי מרכזי להצלחה ?
• מהם עשרת הכלים והשלבים בבניית אסטרטגיה ?
• כיצד מבצעים תהליך ייעוץ אסטרטגי ?

קהל היעד
• למעוניינים לרכוש עיסוק ומקצוע נוסף
• לפועלים כיועצים אסטרטגיים המעוניינים לרכוש את המתודולוגיה המובילה בעולם כיום לבניית אסטרטגיה ולביצוע תהליכי מנטור באופן מקצועי, מובנה ושיטתי.

אסטרטגיה נכונה היא תנאי הכרחי לכל הצלחה! כל דבר אותו נעשה יוביל לתוצאות טובות יותר באמצעות האסטרטגיה המתאימה. המתודולוגיה וארגז הכלים הנלמדים בקורס הינם אינטגרציה של הכלים האוניברסאליים כפי שמיושמים בחברות המובילות בעולם.
המטרה המרכזית של הקורס היא להקנות את הרקע המושגי פילוסופי, ואת המתודולוגיה וארגז הכלים של תהליך הייעוץ האסטרטגי ככלי לייעוץ אישי ומערכתי.

תכנית הקורס:

הקורס משלב תהליך התנסות ולמידה אישית בו יילמדו הכלים תוך כדי בניית אסטרטגיה אישית לכל תלמיד לשנים הקרובות - בין 2-5 שנים, עם תהליך למידת הפעלת ויישום הכלים ברמת ארגונים, עסקים ומערכות.

מפגשים 1-3
- מהות האסטרטגיה.
- מרכיבים מרכזיים.
- כלי החשיבה והבסיס הפילוסופי של האסטרטגיה.

מפגשים 4-12

הצגת תהליך הייעוץ האסטרטגי ועשרת הכלים לבניית אסטרטגיה במתודולוגיה של ''כלי כלי'': כל אחד מעשרת הכלים יוצג בתורו, יוסבר ויודגם כיצד בדיוק מגדירים ובונים כל אחד מהכלים, ויתורגל על ידי הקבוצה. עשרת הכלים לבניית אסטרטגיה:

1. חזון- vision   – מהו מצב 'שיא ההצלחה' אליו אנו שואפים להגיע ?
2. ייעוד – mission    – מהי תרומתנו לקהילה במונחים אוניברסאליים ?
3. מטרה – goal  – מהן התוצאות אשר השגתן מובילה להגשמת החזון והייעוד ?
4. ערכים – values - מהם עקרונות הפעולה אשר יובילו בצורה היעילה, האפקטיבית , האיכותית והמקצועית ביותר להשגת התוצאות המיטביות – בכל רמות הביצוע - ערכים מרכזיים
5. מדדי הצלחה אסטרטגיים - strategic measurements – כיצד נמדוד את הצלחתנו?
6. קריטריונים איכותיים – כיצד נבטיח את רמת האיכות הנדרשת?
7. תחומי תוצאה ומשאבים   –  -effectiveness areasבאיזה תחומי פעילות יש לפעול במציאות כדי להגשים את החזון באופן מיטבי ובאיזה סדרי עדיפויות, מהו התקציב הנכון, באיזו אסטרטגיה ננהל את המשאבים העומדים לרשותנו, וכיצד נגדיל משאבים אלה במידת הצורך?
8. תפוקות ומדדי הצלחה טקטיים – tactical outputs&measurements תוצאה קריטית אסטרטגית – מהן התפוקות הקריטיות ומדדי ההצלחה בכל תחום פעילות ?
9. גורמי כישלון – obstructions&failures  -  מה יכול להכשיל אותנו וכיצד נתמודד עם גורמים אלה ומה הם האילוצים העלולים לפגוע בהצלחתנו ואותם עלינו לקחת בחשבון ?
10. יעדים אסטרטגיים – strategic objectives – מהם היעדים האסטרטגיים מהם יש לגזור את יעדי הביצוע ותכניות הפעולה ?

* סדר היישום והשימוש בעשרה מרכיבים אלה הוא גמיש ונעשה בהתאם לצרכים ולמאפיינים במציאות הספציפית בה נבנית האסטרטגיה.

מפגשים 12-15 
אינטגרציה של תהליך הייעוץ האסטרטגי:

- כיצד בנוי וכיצד מבצעים תהליך שלם של ייעוץ אסטרטגי ?
- מהם 20 כללי הזהב בניהול וביצוע של תהליך ייעוץ אסטרטגי ?
- שיווק היועץ האסטרטגי: כיצד חודרים לשוק העבודה ופותחים קריירה של יועץ אסטרטגי ?

מפגשים 16 - 17
הרצאות מומחים: ייבחרו שניים מתוך המומחים הבאים [ע''פ תחומי העניין של תלמידי הקורס]:
• אלוף מיל דורון רובין - אסטרטגיה במלחמות ישראל.
• תא''ל אריה פישביין - אסטרטגיה בבניית כיפת ברזל, אסטרטגיה בבניית הרכבת הקלה בירושלים, אסטרטגיה בבניית קניון ארנה.
• דודי בלסר, מנכ''ל רשת הפנינג - אסטרטגיה בניהול רשתות קמעונאיות. תא''ל מיל ישי דורון, אסטרטגיה בתכנון הרכבת הקלה בתל אביב.

- אינטגרציה וסיכום הקורס

* לצורך ההסמכה יתבקש כל תלמיד להגיש עבודת גמר בה תוצג אסטרטגיה אישית או מערכתית על פי בחירת התלמיד.
* ייתכנו שינויים בסדר הצגת הנושאים ובהקצאת הזמן לכל נושא על פי קצב ההתקדמות ודינמיקת הלמידה בקבוצה.

מחיר תוכנית הלימודים
8800 ₪ (כולל מע"מ) + 480 ₪ דמי רישום.

מקום הלימוד
קמפוס הטכניון החדש בת"א, מתחם שרונה. רחוב דוד אלעזר 18 ת"א.

ה ע ר ו ת

• פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים.
• דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה.
• דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד.
היחידה מביאה לידיעת הנרשמים התלמידים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית, במועדי הלימודים והבחינות או בכל נושא אחר. הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים.


תנאי קבלה

• תואר שני M.A במוסד אקדמי מוכר ולפחות 3  שנות ניסיון במסלול קריירה מוכח. יתרון לבעלי ניסיון בייעוץ, הוראה, הנחייה, הדרכה או ניהול ולבעלי תואר שלישי Ph.D.
• תואר ראשון B.A במוסד אקדמי מוכר ולפחות 5 שנות ניסיון במסלול קריירה מוכח, מהן לפחות שנתיים ניסיון בניהול, הוראה, הנחייה, הדרכה או ייעוץ.
• מנהלים בכירים או בעלי ומנהלי עסקים ללא תואר אקדמי, אך בעלי ניסיון ניהולי מוכח של לפחות 5 שנים בדרגים בכירים. יתרון לבעלי ניסיון בהדרכה והנחייה.
• בעלי ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים כיועצים אסטרטגיים או כמנטורים בכל תחום.
• ועדת קבלה: כל המועמדים יוזמנו לוועדת קבלה.

משך הלימודים

היקף הקורס הוא 99 ש' אקדמיות.
18 מפגשים שבועיים בני 5.5 ש' אקדמיות למפגש.

מועד פתיחת הלימודים- 23  בנובמבר 2014
ימי ראשון בין השעות 16:00-20:30

תעודה / הסמכה

לבוגרי הקורס תוענק תעודת הסמכה ל יועץ אסטרטגי.
1. מטעם איק''א- האיגוד הישראלי לאימון וייעוץ ארגוני ממוקד תוצאות.
2. תעודת גמר מטעם הטכניון, היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ. 
עם סיום הקורס יוכלו לבחירתכם להירשם כחברים באיק"א לצורך ההסמכה וחברות לשנה.
דמי החבר ותהליך ההסמכה בסך 360 ש"ח ואינם כלולים במחיר הקורס.

callus

כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.