קורס סוכן ביטוח פנסיוני המכללה המשותפת
logo
הלימודים מתקיימים בחדרה
חדרה
מוסד זה אינו פעיל כרגע באתרנו, על מנת לקבל פרטים אודות הקורסים המוצעים על ידו, יש לפנות אליו ישירות.

על מנת לקבל מידע אודות מסלולי לימוד נוספים הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6958791

strip

קורס סוכן ביטוח פנסיונימבנה הלימודים

סוכן ביטוח פנסיוני
המכללה המשותפת מזמינה אותך להרוויח קריירה!
המכללה המשותפת הינה רשת מכללות בפריסה ארצית הפועלת מזה 30 שנה לפיתוח מסלולי לימוד ייחודיים וחדשניים
התואמים את הדרישות בשוק העבודה.

המכללה המשותפת מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים בהם: לימודי מחשבים ומדיה חדשה, ניהול עסקי,
חשבונאות, פיננסים ושמאות, חינוך ומקצועות הבריאות, חקירות וביטחון וכן קורסים מותאמים אישית לחברות.

על הקורס:
המכללה המשותפת הינה המכללה המובילה בהכשרת סוכני ביטוח והכנה לבחינות משרד האוצר משנת 1989 .
תחום הביטוח הינו תחום משתכלל ובינתחומי שעוסק היום גם בעולם ההשקעות והפיננסים בצד עולם הסיכונים
והביטוחים הקלאסיים.

המסלול מקיף ויסודי ומכין את הסטודנטים לבחינות החיצוניות של משרד האוצר לקראת רישיונות: סוכן ביטוח ויועץ
פנסיוני (סוכן ביטוח לשעבר).

המסלול נועד להכשיר את משתתפיו לעבודה כסוכני ביטוח עצמאיים ו/או שכירים בבנקים/בסוכנויות/בחברות ביטוח
ועוד. במסגרת המסלול יוכנו הסטודנטים לבחינות משרד האוצר והרשות לניירות ערך לקראת קבלת רישיונות והכשרתם
לעבודה בענף הביטוח על תחומיו: ייעוץ פנסיוני )ביטוח חיים(.

נושאי הלימוד:
שנה א’: קורסי מבוא (משך כל מודול/פרק כ 80- שעות אקדמיות)

יסודות הביטוח
מושגי יסוד
דיני ביטוח
מוסדות הביטוח בישראל

יסודות החשבונאות
עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי
דוחות כספיים
שיטת השווי המאזני
ביאורים לדוחות הכספיים
אירועים לאחר תאריך המאזן
הרווח למניה ומשמעותו

מבוא לכלכלה
יסודות במיקרו כלכלה
יסודות במקרו כלכלה
יסודות בכלכלה בינלאומית

סטטיסטיקה ומימון
סטטיסטיקה
חישובי מימון
עקרונות ניהול נכסים פיננסיים

שנה ב’: ביטוח פנסיוני (משך כל מודול/פרק כ 80- שעות אקדמיות)
*בכדי להתחיל את השנה השנייה יש לקבל ציון עובר ביסדות הביטוח וכלכלה, סטיסטיקה ומימון ויסדות הביטוח

גמר פנסיוני
חוק בריאות ממלכתי
חוק הגנת השכר
חוק הסכמים קיבוציים
חוק זכויות החולה
חוק פיצויי פיטורים
מבוא לביטוח חיים
ערכו הכלכלי של האדם
תכנון פיננסי
לוחות תמותה
תוחלת חיים
גיל ביטוח
סוגי ביטוחים
פנסיה וקופות גמל
ביטוח תאונות אישיות מחלות ואשפוז
הטבות מס
איסור הלבנת הון

ניתוח ניירות ערך: מקצועית א’
הכרת הנכסים הפיננסיים והמסים עליהם
רישום למסחר ושיטות מסחר
השלכות להשקעה בניירות ערך
תיאום שערים
הערכת חברות
סליקה
ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה
המבנה העתי של שערי הריבית
הערכת אג”ח
המכשירים הפיננסיים
אסטרטגיות השקעה
תמחור אופציות
המערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה
הערכת ביצועי תיק השקעות
ניהול סיכונים בתיק ההשקעות

צוות המרצים:
מסלולי הלימוד מועברים ע”י צוות מרצים בעלי תואר אקדמי וניסיון עשיר בתחום והוראתו.

תעודות:
משתתפים בקורס מחויבים ב- 85% נוכחות. הכנת שיעורי בית ומבחנים והגשת פרוייקט גמר.
תעודת סוכן ביטוח תוענק ע”י משרד האוצר לעומדים בתנאי הזכאות הבאים:
1. גיל 18 ומעלה
2. ללא עבר פלילי
3. עמידה בבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר
4. סיום תקופת ההתמחות
תקנות סוכני הביטוח עפ”י ועדת בכר:
על מנת לקבל רישיון יועץ פנסיוני ו/או רישיון סוכן שיוק פנסיוני ו/או רישיון סוכן ביטוח, עליך לעמוד בכל התנאים הבאים:
בחינות ביסודות: בחינה ביסודות הביטוח, אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון – ביטוח יסודות מסורתי
בחינות ביסודות ייעוץ השקעות: הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך וכוללות את 3 הבחינות הבאות:
1. בחינה בכלכלה
2. בחינה בחשבונאות
3. בחינה בסטטיסטיקה ומימון.
תקופת התמחות: תקופת ההתמחות הינה 6 חודשים, במהלך תקופת ההתמחות המתמחה לא יחזיק ברישיון ולא
יעסוק בייעוץ פנסיוני ו/או בתיווך בביטוח.
בחינות גמר: לצורך קבלת רישיון יועץ פנסי?ני ו/או סוכן שיווק פנסיוני ו/או סוכן ביטוח בענף פנסיוני
בחינת גמר בביטוח פנסיוני אשר נערכת מטעם הממונה על שו? ההון, ביטוח וחיסכון, בחינה מקצועית א’ )ניתוח
ניירות ערך( הנערכת מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות, לצורך קבלת רישיון סוכן ביטוח בענף כללי –
בחינת גמר בביטוח רכוש ובחינת גמר בביטוח תאונות אש נערכות מטעם הממונה על שוק ההון – ביטוח וחיסכון.


תנאי קבלה

ראיון קבלה
ללא עבר פלילי
12 שנות לימוד
מבחן התאמה

במידת הצורך ניתן להירשם למכינה ייעודית לקורס זהמשך הלימודים

מתכונת ומשך הלימודים: (לא כולל פגרות וחגים)
היקף הקורס 480 שעות אקדמיות, 120 מפגשים )כולל 36 שעות פרוייקט אישי(, הנערכים בשעות הערב, פעם/פעמיים
בשבוע במשך כשנתיים.

המכללה המשותפת בנתה עבורך מסלול לימודים תיאורטי ומעשי שיביא אותך בבטחה להצלחה כבוגר הקורס ,
לאחר מכן תוכל להשתלב בהצלחה הן כשכיר והן כעצמאי בעסקים בתחום ולהתחיל להרוויח ולהצליח!


תעודה / הסמכה

תעודות:
משתתפים בקורס מחויבים ב- 85% נוכחות. הכנת שיעורי בית ומבחנים והגשת פרוייקט גמר.
תעודת סוכן ביטוח תוענק ע”י משרד האוצר לעומדים בתנאי הזכאות הבאים:
1. גיל 18 ומעלה
2. ללא עבר פלילי
3. עמידה בבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר
4. סיום תקופת ההתמחות

תקנות סוכני הביטוח עפ”י ועדת בכר:
על מנת לקבל רישיון יועץ פנסיוני ו/או רישיון סוכן שיוק פנסיוני ו/או רישיון סוכן ביטוח, עליך לעמוד בכל התנאים הבאים:
בחינות ביסודות: בחינה ביסודות הביטוח, אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון – ביטוח יסודות מסורתי
בחינות ביסודות ייעוץ השקעות: הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך וכוללות את 3 הבחינות הבאות:
1. בחינה בכלכלה
2. בחינה בחשבונאות
3. בחינה בסטטיסטיקה ומימון.
התמחות

תקופת התמחות:
תקופת ההתמחות הינה 6 חודשים, במהלך תקופת ההתמחות המתמחה לא יחזיק ברישיון ולא
יעסוק בייעוץ פנסיוני ו/או בתיווך בביטוח.
בחינות גמר: לצורך קבלת רישיון יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני ו/או סוכן ביטוח בענף פנסיוני
בחינת גמר בביטוח פנסיוני אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בחינה מקצועית א’ )ניתוח
ניירות ערך( הנערכת מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות, לצורך קבלת רישיון סוכן ביטוח בענף כללי –
בחינת גמר בביטוח רכוש ובחינת גמר בביטוח תאונות אש נערכות מטעם הממונה על שוק ההון – ביטוח וחיסכון.callus

כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות