מעוניינים בייעוץ לימודים חינם מנציג מכללת עתיד?

השאר פרטים ונציג מכללת עתיד יחזור אליך בהקדם!
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד/ות הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש והתקנון
logo

בוגרים ממליצים

בואו להמליץ על:

מכללת עתיד

הוצאתי רשיון למנוף צריח ועבדתי כארבע
עודד כנפי

לרשימת כל הממליצים

הלימודים מתקיימים בתל אביב, חיפה, קריית מוצקין, מעלות, באר שבע, כרמיאל, קריית ביאליק, אום אל פחם, לוד וירכא
אום אל פאחם
באר שבע
חיפה
ירכא
כרמיאל
לוד
מעלות
קרית ביאליק
קרית מוצקין
תל אביב

מפת הגעה

סניף קריית ביאליק
רחוב החרושת 25, קריית ביאליק
המשך...
עתיד תל אביב
החרש 8, תל אביב
המשך...
סניף לוד
החשמונאים 34 לוד
המשך...
עתיד קריית מוצקין
ויצמן 2, קריית מוצקין
המשך...
strip

קורס חשבונאי בכיר – מדופלם (חיפה)מבנה הלימודים

חשבונאי בכיר מדופלם - מסלול מדופלמים

ההתפתחות הגדלה של פעילות המסחר, הכלכלה והמשק בישראל, יוצרת ביקוש גדל למנהלי חשבונות בכירים, כאחראים על מערכות החשבונאות המורכבות בפירמה המודרנית, ומהווים חלק מהצוות הניהולי באותה פירמה.

קורס זה נועד להכשיר את מנהל החשבונות הבכיר בתחומים המקצועיים הרבים הנדרשים ממנו.

מטרת הקורס:
להכין את התלמידים לבחינות לקבלת תעודת חשבונאי בכיר- מדופלם.

מקצועות הבחינות:

  • הנהלת חשבונות 2 בחינות )חשבונאות פיננסית(- 200 ש"ל
  • מיסים- 90 ש"ל
  • חישובים מסחריים- 90 ש"ל
  • חשבונאות ניהולית (תמחיר) - 80 ש"ל
  • מחשוב בהנהלת חשבונות- 40 ש"ל
  • דיני עסקים- 50 ש"ל
  • עקרונות תורת המסחר והמשק- 40 ש"ל

מועדי הבחינות:
הבחינות נערכות בשני מועדים בשנה: מועד ראשון- בחודשים מרץ ואפריל ומועד שני-
בחודשים אוגוסט וספטמבר.

חשבונאי בכיר מדופלם
חשבונאי בכיר מדופלם - מסלול מדופלמים
חשבונאי בכיר מדופלם - מסלול מדופלמים

קורס הנהלת חשבונות 200 ש"ל:
כללי חשבונאות מקובלים (ברישום ובדיווח), דיווח לפי סוג ארגון, רכוש קבוע, השקעות, רכוש שוטף, מלאי, חייבים, מזומנים, הון עצמי, עתודות, התחייבויות לזמן ארוך וזמן קצר, דו"ח רווח והפסד, שותפויות, עסקה משותפת, משגור, מרכז וסניפים, אשראי תעודות, קבלנים, שיטה חד צידית, הכרה בהכנסה על בסיס מזומן, פתרון בחינות.

קורס חישובים מסחריים 90 ש"ל:
מושגי יסוד, מדדים, הפרשי שער, ריבית פשוטה, הלוואות, ריבית פיגורים, לוח סילוקין, ריבית על יתרות החשבונות עו"ש קרדיטוריים ודביטוריים, ניכיון שטרות, זמן פירעון ממוצע, ריבית דריבית, ניתוח כדאיות השקעות שונות, עסקאות בניירות ערך )מניות, אופציות, אג"ח, תעודות השתתפות של קרן נאמנות(, מטבע חוץ, יבוא ויצוא, רווח גולמי ורווח נקי כאחוז ממחיר הקניה או המכירה, פתרון בחינות.

קורס חשבונאות ניהולית (תמחיר) 80 ש"ל :
מהות חשבונאות העלות- תמחיר ומטרותיה, סוגי העלויות ומיונן, עבודה חומרים ישירים ועקיפות, הבחנה בין תמחיר היסטורי ובין תמחיר תקן, הבחנה בין תמחיר הזמנות לבין תמחיר לפי תהליכים, הבחנה בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ישיר, נקודת איזון, דו"חות תמחריים- כללי, חשבונאות תמחירית וחשבונאות פיננסית- היחס ביניהם, פתרון בחינות.

קורס דיני עסקים 50 ש"ל:
דיני חוזים, הגבלים עסקיים, חוזים אחידים, דיני תאגידים- שותפויות)סוגי שותפויות, הקמה, הפעלה ופירוק(, דיני תאגידים- חברות )סוגי חברות, הקמה, הפעלה ופירוק(, תאגידים אחרים )עמותה, מלכ"ר, תאגידים ממשלתיים- כללי(, שטרות ושיקים לסוגיהם, דיני עבודה- חופשה שנתית, דיני עבודה- שעות עבודה ומנוחה, דיני עבודה- חופשה שנתית, דיני עבודה- הגנת השכר, דיני עבודה- פיצויי פיטורין, פתרון בחינות.

קורס מיסים 90 ש"ל:
מבוא למיסים, עקרונות הטלת המס, הגדרות, הכנסות, פיטורין והנחות ממס, הוצאות מוכרות בניכוי, ניכויים שהתרתם מוגבלת, ניכוי פחת, ניכויים שאין להתירם, קיזוז הפסדים, מיסוי יחיד- ניכויים וזיכויים, הכנסות בני זוג, שיעורי המס ליחיד ולחברה, רווחי הון- עקרונות, הוראות ניהול ספרים- עקרונות, הליכי שומה וערעור, ניכויים במקור- עקרונות, הליכי גבייה, אחריות נושא משרה בתאגיד, חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק התיאומים בשל אינפלציה- עקרונות, חוק מס ערך מוסף, חוק מס שבח- עקרונות, פתרון בחינות.

קורס עקרונות תורת המסחר והמשק 40 ש"ל :
הארגון הפנימי של הפירמה, רשויות הפירמה, צורות שונות של ארגון הפירמה, צורות התארגנות של פירמות, שיטות שכר, שכר עידוד, הסכמים קיבוציים, בוררות, הטבות, תנאים סוציאליים לעובדים, מימון פעולותיה של הפירמה, הון עצמי והון זר, תשלום עבור השימוש בהון, בטחונות לאשראי, הבנקים לסוגיהם, אמצעי תשלום, הבורסה לניירות ערך, נזילות ורווחים בעסק, סחר, התמחות, סחר פנים וחוץ, צינורות שיווק, אחסון, איזור סחר חופשי, ביטוח, ביטוח חובה וביטוח רשות, המוסד לביטוח לאומי, סוגי ביטוחים, הממשלה כגורם מפקח ומכוון במשק, תקציב המדינה, מערכת המיסים, מאזן התשלומים, תורת הכמות של הכסף, מדיניות מוניטארית ופיסקאלית, התוצר הלאומי הגולמי והנקי, התפתחויות אחרות במשק הישראלי, מבקר המדינה
ותפקידיו, מונחים מקובלים ונפוצים במסחר בבנקאות ובפעילות משקי בישראל, פתרון בחינות.

קורס מחשוב בהנהלת חשבונות 40 ש"ל :
מושגים, מבוא לסביבת הפעלה של חלונות, גיליונות עבודה אלקטרוניים, מערכות הנהלת חשבונות ממוחשבת, מערכות כספיות )אחרות( ממוחשבות, הכרה כללית )תיאוריה בלבד( של מאגר מידע.


תנאי קבלה

הקורס מיועד: למנהלי חשבונות מתקדמים, המעוניינים להכשיר את עצמם לתפקידים בכירים בתחומי החשבונאות השונים.

תנאי קבלה/ הבחינה:
לבחינה רשאי לגשת מועמד העומד באחד התנאים הבאים:
1 . מי שמלאו לו 20 שנה ובידו תעודת סוג 2 של משרד הכלכלה
2 . יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס לפי פקודת מס הכנסה. מי שסיים מגמת חשבונאות בביה"ס
תיכון והמשיך לימודיו בכיתת י"ג במסלול "חשבונאי בכיר". לעניין זה "סיים בהצלחה" יחשב כל
מי שהשיג ציון עובר בבחינות בגרות: 5 יח"ל בחשבונאות ו- 5 יח"ל בניהול חשבונאות
ממוחשבת.
3 . מי שסיים 12 שנות לימוד ועבד 5 שנים בסמוך למבחן במשרה מלאה, בהנהלת חשבונות
בחברה הרשומה כנישום ברשות המיסים או בגוף עסקי דומה.משך הלימודים

משך הלימודים: שנתיים, בין פעם לפעמיים בשבוע, ניתן להירשם ללימוד מקצועות בודדים.תעודה / הסמכה

תעודות: תואר חשבונאי בכיר מדופלם יוענק מטעם הועדה לחשבונאי בכיר לסטודנטים שיעברו בהצלחה את מבחני הסיום.

התמחותcallus

כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.